Affinören stärker ostens goda

Under mognadslagringen bevakar och stödjer affinören de processer som påverkar ostens smak och konsistens. Proteinet bryts ner av löpe och mjölksyrebakterier, vilket kommer påverka ostens konsistens och smak. Fettet bryts också ner och när fettsyror frigörs sätts en stor del av ostens smak. Laktos bryts ner först och bidrar till hålsättning i osten, till exempel … Read more

Handla lokal ost lokalt

Bryggeriets osthandel har haft en utmaning i att vår egen osthandel inte kunnat hålla öppet som tidigare. Vi har aktivt sökt nya samarbeten för att våra ostar ska nå ut under pandemin. Vi väljer att samarbeta med handlare som vill profilera lokal mat och som lyfter detta lite extra i sitt koncept. Det har varit … Read more

Fler samarbeten som lyfter lokala matupplevelser

Skaraborg konkretiserar mycket av den svenska osttraditionen. Bygden mellan bergen Kinnekulle, Billingen och Mösseberg har under tusentals år präglats av en stor andel djurhållning med mjölk- och köttproduktion som en viktig del av inkomsten från den agrara näringen. Runt Kinnekulle-Kållandsö finns flera storgods och slott som tidigt förstod att sörja för sitt folks välstånd genom … Read more