Lokalt mathantverk och Covid-19

Coronapandemin har lyft frågan om försörjningsgrad kopplat till lokal och delvis småskalig produktion. Många röster hörs om att konsumenter bör ge sitt stöd till de lokala livsmedelsproducenterna. När det gäller oss mathantverkare känner vi oss kanske mer sedda och eventuellt mer respekterade. Men hur går egentligen affärerna inom småskalig mejeri och affinage? Jag läser i den … Read more