Kameraövervakning

Som fastighetsägare och hyresvärd är vi måna om att området runt Bryggeriet i Götene är tryggt och säkert. Detta gäller för våra hyresgäster, för vår livsmedelsverksamhet och för de som besöker fastigheten.
Vi har under senare tid uppmärksammats både från privatpersoner och polis om att det funnits misstankar om brott kopplat till område runt vår fastighet. Detta ligger till grund för att vi nu vidtar åtgärder för att förebygga, förhindra och utreda eventuella brott kopplat till fastighetens parkering.

Fr o m 1 juni 2022 införs kameraövervakning av fastighetens parkeringsplatser 
på baksidan av fastighet Västerby 1:284, Lidköpingsvägen 24, Götene.

Integritet och lagring

Samtidigt som vi vill skapa en ökad säkerhet för våra gäster är vi måna om personlig integritet. Vi bevakar ett väl avgränsat område, dvs fastighetens parkeringar på baksidan och bevakning sker endast kvällar och nätter.
Med den kameralösning vi har valt lagrar vi materialet så kort tid som möjligt, i dagsläget max sex dagar.

Materialet som sparas lokalt är endast till för oss som fastighetsägare. Vid brottsmisstanke kommer bevakningsmaterial att lämnas över till polis eller annan brottsbekämpande myndighet.

Information om kameraövervakning sker genom information på vår webbsida, informationsbrev till hyresgäster samt genom skyltning på fastighetens baksida.

Götene 29 maj 2022

Bryggeriet i Götene AB
info@bryggerietigotene.se
Ulrika & Anders Åkesson