Ost är ett komplext hantverk

Man förundras över antalet faktorer som påverkar ostens kvalitet och möjlighet att utveckla smak genom mognadslagringen. Djurhälsa, foderkvalitet, mejerihygien, ystning och slutligen: det vi gör. Min utbildare i affinage Monsieur Laurent Mons, Mons Academie sa vid flera tillfällen ”Det går aldrig att backa i processen, bara hantera det du fått i dina händer”. Det är därför viktigt med kunskap om hela processen om man ska göra ett bra arbete som affinör. Vi träffar gärna våra duktiga medarbetare i i värdekedjan. Här bilder från vårt besök vid Jernveden mejeri i somras.
Deras ostar finns nu i vårt lager. För dig att njuta av!

You need different skills to do artisan cheese

There are a lot of parameters to consider when it comes to cheese quality and how it qualifies to devolop taste by affinage. Animal welfare, feed, hygiene, cheese processing and finally: what we do, the affinage. Affineur monsieur Laurent Mons, Mons Academie said several times during my cours that “You can never go backwards in a maturing process as affixer, you can only handle the cheese you receive and do the best of it.” That’s why it is important to know as much as possible of previous processes to do excellency as affineur. We try to meet the skilled colleagues we have in the value chain. Here is photos from our visit at Jernveden mejeri and nearby farmers from last summer. Today the cheese from that visit is taken car of in our cheese cellar. For you to enjoy!