Därför vill vi vara affinör!

Vad ger osten dess smak och karaktär? Vad är skillnad mellan mjuka ostar med naturlig kant, svensk vaxad hårdost och europeisk hårdost med naturlig kant? För oss som förädlar dessa ostar genom långlagring är svaret: hundraårig kunskap inom djurhållning och ostproduktion. Därtill kryddad med lokal tradition och samarbete för att marknadsföra och sälja osten. I industrialiseringens spår suddas skillnader ut, sortiment likriktas och kunskap går förlorad. Glädjande nog växer intresset för mathantverk överlag i världen och även inom ost. Det finns de som håller traditionerna kända, gräver fram gammal kunskap och prövar den på nytt. Det är fantastiskt!

Thats why we do affinage!

What gives cheese its carecteristica and taste? What is the different between soft cheeses, semi-hard cheeses and hard cheeses? I would say hundreds years of knowledge. And to that local cooperation and traditions to get products to a market. Industrial production has in many ways erased the differences, limited assortiment and drained skills. But this is about to change. Interest in local Food and Food traditions is growing – and that is fantastic!