Smaktallrik i Ostkällaren – Tasting plate in the Cheese cellar

Att mognadslagra ost är ett mathantverk. Med tid och ett gynnsamt och stabilt klimat i vårt mognadslager ger vi våra källarlagrade ostar de bästa förutsättningar att utveckla mer smak och fler aromer. För mindre sällskap arrangerar vi ostevenemang i Bryggeriets Ostkällare. Här smakar vi väl utvalda ostar med tillbehör och dryck som lyfter och balanserar ostens smakprofil. Du får varje osts unika bakgrund och historia med koppling till vår rika svenska ostkultur. Du lär dig om ostars karaktär och olikheter i smak, textur och konsistens.

Vår affinör, Ulrika Åkesson, guidar dig genom både provning och det mathantverk som mognadslagring innebär. Här är det slutna förbokade visningar med minst 6 gäster. Bryggeriets Ostkällare kan ta max 18 gäster per evenemang. Ett alldeles unikt tillfälle att mötas och samtala om ostens smakmagi i ett av Götenes äldsta hus.

Kontakta oss för prisförslag på

kundservice@bryggerietigotene.se

In English

We do artisan cheese by maturing different types of Swedish hard cheeses. By giving time and a stable maturing climate we give our cellar matured cheese the very best conditions to gain higher taste and aromas.For smaller groups we arrange tasting plate in the Cheese cellar. You will taste selected cheese combined with marmalade, syrups, crackers to boost and balance the taste profile of the cheeses. For every cheese you will learn about its background and story connected to the rich Swedish cheese culture. You will learn about cheese characteristics and differences in taste, texture and appearance.

Our affineur, Ulrika Åkesson, will guide you through tasting and also tell you about their process maturing cheese as artisan food work. These events are only for separately booked groups with participants from 6-18 guests. A really unique opportunity to understand the magic of cheese in one of the oldest houses in Götene.

Please contact us on email for prices and bookings:

kundservice@bryggerietigotene.se