Ostprovning med föredrag – Cheese tasting & talk

Att mognadslagra ost är ett mathantverk. Med tid och ett gynnsamt och stabilt klimat i vårt mognadslager ger vi våra källarlagrade ostar de bästa förutsättningar att utveckla mer smak och fler aromer. Vid våra ostprovningar får du lära dig mer om vad som ger osten dess karaktär. Vi väljer ut ostar med olika karaktär i smak, textur och konsistens för att du bättre ska förstå vad det är du uppskattar mest. Sverige har ansetts vara världens mest hårdostrika land. Hos oss får du veta mer om bakgrunden till vårt rika utbudet av hårdostar och också vilken roll just Skaraborg har spelat i mejerinäringens utveckling.

Ostprovning med föredrag arrangeras ofta som öppna evenemang. Det finns också möjlighet att boka en egen provning med vår fromager, Ulrika Åkesson. Detta för grupper som är minst 12 personer. Vi kan ta grupper som är upp till 30 gäster i vår egen provningssal.
Kontakta oss för prisförslag på

kundservice@bryggerietigotene.se

In English

We do artisan cheese by maturing different types of Swedish hard cheeses. By giving time and a stable maturing climate we give our cellar matured cheese the very best conditions to gain higher taste and aromas. When attending at our cheese tasting & talk you will learn about significant differences in tastes and how the maturing process affect taste. At our cheese tasting & talk we choose cheeses that have different characteristics in taste, texture and appearance. Just for you to better understand what kind of cheese you prefer most. Sweden is known by its variety of hard cheese. At our cheese tasting & talks you will learn how it started and also what part and role our region, Skaraborg, had in Swedish dairy history.

To book our cheese tasting & talk you need to have a group of at least 12 participants. We have the possibility to arrange events for up to 30 participants in our cheese tasting room. Please contact us on email for prices and bookings:

kundservice@bryggerietigotene.se