Lokalproducerat på bordet – fokus ost

På Nuntorp Gård i Brålanda görs flera satsningar på utveckling av Dalslands landsbygd. Skafferiet på Nuntorp är en nyöppnad gårdsbutik som samlar lokala producenters rika utbud av råvaror och livsmedel. De har identifierat behov av ökad kunskap om råvaror både till konsumenter och restauratörer som vill profilera sig med mer lokal mat på menyn. Tillsammans arrangerar Skafferiet på Nuntorp nu kompetensverkstäder med producenter för att möta behovet. Detta förväntas öppna upp nya affärsmöjligheter för småskaliga producenter. Bryggeriet i Götene är en av de producenter som finns i sortimentet hos Skafferiet på Nuntorp.

6 oktober 2022 arrangeras ostprovning med Ulrika Åkesson, Bryggeriet i Götene, som en del i satsningen.

Aktiviteten möjliggörs genom finansiering från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet knyter an till den nationella livsmedelsstrategin och Agenda 2030.

Läs mer om projektet på Gröna Klustret webbsida. Där kan du även anmäla dig till kommande kompetensverkstäder.