Mellobricka ger bidrag till utsatta barn

Bryggeriet i Götene erbjuder Mellobricka inför Sveriges semifinal i Melodifestivalen 2022. Brickan innehåller förutom tre väl utvalda källarlagrade hårdostar även  1 ölkorv och marmelad. Enkelt att ta med till kompishäng på lördag.
Vi fortsätter sälja ostbrickan under mars månad för att samla in ytterligare bidrag till UNICEF.

Mellobrickan kostar 120:- och i den ingår: 3 källarlagrade hårdostar (totalt ca 75 g ost), 1 ölkorv (40 g) och 1 marmeladprov (15 g).

Bryggeriets hårdostar

Bryggeriet i Götene bedriver sedan slutet av 2014 mognadslagring av hårdost. Affinörsverksamheten är småskalig och vi samarbetar med flera duktiga ostmästare, mejerskor, ystare. Anders och Ulrika Åkesson driver verksamheten och har tillsammans lång erfarenhet från mejeri och livsmedelsindustri. De förmedlar inte bara goda, källarlagrade ostar utan även kunskap om svensk osttradition och mathantverket att mognadslagra ost. Fortsatt är Bryggeriet i Götene enda affinör som signerat ostmanifest.se som syftar till att lyfta svensk osttradition och de svenska klassiska ostarna.

För en god sak

Det är krig i Europa. Rysslands invasion av Ukraina känns extra nära. Flera av oss har vänner med koppling till Ukraina, genom släkt eller genom arbete. Nu tvingas tusentals människor fly sitt land och familjer splittras. UNICEF skriver “I konflikter och katastrofer är barnen mest utsatta. UNICEF finns på plats i Ukraina och kämpar för att rädda liv”. Genom insatser från UNICEF får barn tillgång till akut sjukvård, tak över huvudet, mat och rent dricksvatten. UNICEF-stödda mobila team erbjuder psykosocialt stöd till barn som är traumatiserade av den kroniska otryggheten. Bryggeriet i Götene skänker bidrag till UNICEF. Du kan välja att vara med genom att köpa Mellobrickan. För varje bricka du köper ger vi 20:- till UNICEF:s insatser i Ukraina.