Svensk osttradition är värd att bevaras

Vad ger osten dess smak och karaktär? Vad är skillnad mellan mjuka ostar med naturlig kant, svensk vaxad hårdost och europeisk hårdost med naturlig kant? För mig som förädlar dessa ostar genom långlagring är svaret: hundraårig kunskap inom djurhållning och ostproduktion. Därtill kryddad med lokal tradition och samarbete för att marknadsföra och sälja osten. I industrialiseringens spår suddas skillnader ut, sortiment likriktas och kunskap går förlorad. Glädjande nog växer intresset för mathantverk överlag i världen och även inom ost. Det finns de som håller traditionerna kända, gräver fram gammal kunskap och prövar den på nytt. Det är fantastiskt!